PSALMUL 142: Cea mai PUTERNICĂ și AJUTĂTOARE RUGĂCIUNE! Spune-o chiar acum și vezi minunea ce se petrece în viața ta!

Acest minunat Psalm se regăseşte în slujba Utreniei şi de asemenea la începutul Acatistelor. Este un Psalm care face parte din rugăciunile începătoare şi este urmat de Psalmul 50.
Această rugăciune tămăduieşte rănile sufletelor şi aduce grabnică însănătoşire. Îngrijeşte pe cel bolnav şi păstrează sănătos pe cel care nu-i atins de boală.

Această rugăciune este ușor de memorat și se poate rosti zilnic, sau se pot rosti anumite fraze pe care sufletul le simte mai puternic în acea zi.
Rugăciunile scurte acționează ca un scut împotriva ispitelor și a păcatelor, dar sunt totodată un balsam pentru inima oricărui om aflat în supărarări și necazuri. Îți luminează mintea și te ajută să treci cu bine peste o altă zi grea din viața ta. Atunci când ne dăm seama că Dumnezeu este veșnic cu noi, că ne protejează de rele și este atotprezent, conștiința și iubirea pentru El nu ne îngăduie să fim răi și ranchiunoși.
De altfel, rugăciunea către Dumnezeul nostru ne ajută să fim mai curați sufletește, să iubim mai mult semenii și să facem mai multe fapte bune.

Psalmul 142: spune-l și tu!

“Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viață mea o călca în picioare; facutu-m-a să locuiesc în întuneric că morții cei din veacuri.

Mâhnit e duhul în mine și inimă mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu că un pământ însetoșat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața milă Ta, că la Tine mi-i nădejdea.

Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scăpa-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Amin”