Home » Despre o mare boală duhovnicească. Nu-l lasă pe om liniștit, ci îl tiranizează zi și noapte