Home » Feriţi-vă de blestem ca de foc! Noi foarte uşor blestemăm. Şi pe sine ne blestemăm!