Home » Prin pocăinţă, omul poate schimba hotărârea lui Dumnezeu