Home » Cele mai multe avorturi nu se fac în spitale, ci în biserică!