Home » Dumnezeu nu ascultă pe cineva care zice numai: „Doamne, am greșit, iartă-mă!”, căci pocăința înseamnă înfrânare și smerenie