Home » Smerenia nu aparține măsurilor sau izbânzilor omeneşti