Home » Trezeşte-te la miezul nopţii și spune stihul acesta din 14 cuvinte! Apoi, spre dimineaţă să citeşti acest psalm! Aduce harul Duhului Sfânt, ocrotirea lui Dumnezeu în casa ta şi belşug mult!